SVARBU! Ką reikia žinoti apie vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ir zonas?

Atšilus orams, norisi labiau pabūti gamtoje, o ypatingai gamta pasimėgauti poilsiaujant prie vandens telkinių. Dauguma poilsiautojų prie vandens telkinių atvažiuoja transporto priemone. Tačiau ne visi žino, kad paviršiniai vandens telkiniai turi nustatytas pakrančių apsaugos juostas bei zonas, kuriuose reikia laikytis tam tikrų reikalavimų ir taisyklių.

Saugomų teritorijų įstatyme bei Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygose  nurodoma, kad pakrantės apsaugos juostoje draudžiama statyti autotransporto priemones arčiau nei 25 metrai nuo vandens telkinio kranto. Už šį pažeidimą Administracinių teisės pažeidimų kodekso 264 straipsnis numato įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų baudą. Jei nusižengimas padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
Taip pat reikia nepamiršti, kad vandens telkinio pakrantės apsaugos juostose draudžiama:
1. Statyti statinius;
2. Tverti tvoras;
3. Naudoti trąšas, augalų apsaugos produktus;
4. Dirbti žemę, ardyti velėnas, ganyti gyvulius;
5. Vykdyti pagrindinius plynus miško kirtimus, naikinti miško paklotę.
Tuo tarpu vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama: 
1. Įrengti galvijų vasaros aikšteles, neišsprendus klausimų, susijusių su nuotekų surinkimu ir nukenksminimu;
2. Lieti srutas arba skystą mėšlą:
2.1. Neįterpiant jų į gruntą, arčiau nei per 100 metrų nuo kranto linijos, kai pakrantės nuolydis mažesnis kaip 5 laipsniai, ir arčiau nei per 200 metrų nuo kranto linijos, kai pakrantės nuolydis didesnis kaip 5 laipsniai;
2.2. Įterpiant juos į gruntą, arčiau nei per 5 metrus nuo sureguliuotų upelių, melioracijos griovių ir kanalų, kai jų baseino plotas mažesnis kaip 10 kv. kilometrų, ir arčiau nei per 10 metrų nuo vandens apsaugos juostos, kai vandens telkinių baseino plotas ne mažesnis kaip 10 kv. kilometrų;
3. Statyti pramonės įmones, cechus, nuodingųjų chemikalų, trąšų sandėlius bei aikšteles, pavojingų atliekų surinkimo punktus, naftos produktų sandėlius, degalines, mechanines remonto dirbtuves bei technikos aikšteles, taip pat kitus objektus, galinčius turėti neigiamos įtakos gamtinei aplinkai, nesuderinus šio klausimo su Aplinkos ministerijos įgaliota institucija;
4. Įrengti kapines;
5. Užkasti kritusius gyvulius bei šiukšles, įrengti sąvartynus;
6. Barstyti iš lėktuvų pesticidus ir mineralines trąšas;
7. Plynai kirsti medžius ir krūmus šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių;
8. Auginant žemės ūkio kultūras, hektarui sunaudoti daugiau kaip 80 kilogramų azoto ir 15 kilogramų fosforo veikliosios medžiagos;
9. Statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininkų ūkio ir kitus pastatus arčiau kaip 50 metrų už pakrantės apsaugos juostos. Asmeninio naudojimo pirtis už paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos gali būti statoma Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais ir sąlygomis. Pastatus taip pat draudžiama statyti pakrančių šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių.

Visi norime poilsiauti gražioje, švarioje aplinkoje prie vandens telkinių. Tad nepamirškime saugoti vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų natūralų kraštovaizdį bei jų estetines vertybes.

Šaltinis www.am.lt

Google Plus
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}