Kviečiame tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kviečia saugoti gamtą kartu ir tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais. Jais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, turintys nepriekaištingą reputaciją aplinkos apsaugos srityje, neturintys teistumo už sunkius, labai sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkai, taip pat tie, kuriems per paskutinius vienerius metus nebuvo įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už baudžiamuosius nusižengimus aplinkai, nebausti administracinėmis nuobaudomis už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje.

Visi norintys su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais saugoti aplinką bei šalies gamtinius išteklius nuo neteisėtos veikos ir tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais iki š. m. gegužės 2 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Administravimo ir teisės skyriui (A. Juozapavičiaus g. 9-209 kab.) turi pateikti:
1. prašymą suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus (formą rasite https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.59F069552DD2/AUwTMgJHxY), 
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
3. statutinio pareigūno pažymėjimo kopiją (jeigu neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi nori tapti statutinis pareigūnas),
4. dvi 3x4 cm formato nuotraukas.

Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdis vyks 2018 m. gegužės 3 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 207 kabinete. Šio posėdžio metu piliečiai, norintys tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais ir atitinkantys Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo 9 punkto reikalavimus, 14.30 val. išklausys mokymus ir 15.00 val. laikys egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą programą.

Šaltinis www.am.lt

Google Plus
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}