3 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D. DRAUDŽIAMA NETURINT ŽVEJO MĖGĖJO KORTELIŲ AR NEMOKAMOS ŽVEJYBOS TEISĖS

Eil. Nr. Vandens telkinys Žvejybos vietos
1. Neris nuo Jonavos J. Ralio g. tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto Vilniuje ir nuo Valakupių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos
2. Žeimena nuo žiočių iki Lakajos žiočių
3. Vilnia nuo žiočių iki Kenos žiočių
4. Šventoji nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g., išskyrus Kavarsko tvenkinį
5. Siesartis nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto
6. Širvinta nuo žiočių iki Liukonių tilto
7. Dubysa nuo žiočių iki Kražantės žiočių
8. Jūra nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos
9. Minija nuo Lankupių iki Salanto žiočių
10. Veiviržas nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda – Šilutė tilto
11. Akmena–Danė nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos
12. Šventoji (pajūrio) nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

Pastaba: draudžiama žvejoti Taisyklių 5 priede nurodytose upių vietose. Vilnios upėje nuo žiočių iki Kenos žiočių ir Žeimenos upėje nuo žiočių iki Lakajos žiočių nuo spalio 1 d. žvejyba draudžiama.