Kada kas kimba ir kada galima žvejoti? (Atnaujinta 2021-04-13)

Jei Jūs turite tikslios informacijos ar pamatėte klaidų, visada laukiame Jūsų laiškų: info@lake.lt arba galite parašyti į kontatų formą

Žuvis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lakritis Gruodis
Auksinis karosas         N N            
Ešerys     N N                
Karpis (min 40 cm)         N N            
Karšis         N N            
Kuoja       N N              
Lydeka (min 50 cm)   N N                
Lynas (min 25 cm)           N N          
Plakis         N N            
Raudė       N N              
Salatis (min 55 cm)       N                
Sterkas (min 45 cm max 5 vnt)                        
Ungurys (max 3 vnt.)                        
Šamas (min 75 cm max 1 vnt.)         N N            
Šapalas (min 30 cm max 5 vnt)         N N            
Ūsorius (min 45 cm)         N N            
Žiobris       N N              

 

 
  Labai gerai kimba   Vidutiniškai kimba   Nekimba N Nerštas

 
  Lydekas (Esox lucius) Nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.
  Strekus (Sander lucioperca) Nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.
  Salačius (Aspius aspius) Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.
  Kiršlius (Thymallus thymallus) Nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.
  Marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) Nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.
  Sykus (Coregonus lavaretus) Nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.
  Vėgėles (Lota lota) Nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.
  Žiobrius (Vimba vimba) Nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.
  Siauražnyplius vėžius Nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;
  Karšis (Abramis brama) Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose (išskyrus karšių žvejybą polderiuose)
  Šamus (Silurus glanis) Nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.

vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 2 vienetus salačių, ūsorių, 3 vienetus lydekų, sterkų, ungurių, margųjų upėtakių, kiršlių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 50 vienetų siauražnyplių vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiamas sugauti kiekis neribojamas, paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Kiekvienas asmuo, užsiimantis mėgėjų žvejyba, savo sugautą laimikį privalo laikyti atskirai nuo kitų asmenų laimikio, į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį. Žuvys, laikomos tinklelyje ar kitais būdais apribojant jų laisvą judėjimą vandens telkinyje, įskaitomos į laimikį. Už visas laimikyje esančias žuvis, sugautas pažeidžiant mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus, nepriklausomai nuo jų gyvybingumo, skaičiuojama padaryta žuvų ištekliams žala.

Draudžiama gaudyti

mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai - nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):

 • šamus (Silurus glanis) 75 cm;
 • lašišas (Salmo salar) 65 cm;
 • šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;
 • salačius (Aspius aspius) 55 cm;
 • vėgėles (Lota lota) 45 cm;
 • ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;
 • sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;
 • lydekas (Esox lucius) 50 cm;
 • kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;
 • marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;
 • šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;
 • meknes (Leuciscus idus) 30 cm;
 • lynus (Tinca tinca) 25 cm;
 • karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;
 • Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;
 • Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm;
 • siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm;