Draudžiama gaudyti šių rūšių žuvis

 1. skersnukius (Chondrostoma nasus);
 2. vijūnus (Misgurnus fossilis);
 3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);
 4. mažąsias nėges (Lampetra planeri) ir jų vingilius;
 5. nėgių vingilius;
 6. aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);
 7. kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Saugomų gyvūnų sąrašas), įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;

be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis:

 • lašišas (Salmo salar);
 • šlakius (Salmo trutta trutta);
 • sykus ( Coregonus lavaretus);
 • upines nėges ( Lampetra fluviatilis);

mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai - nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):

 • šamus (Silurus glanis) 75 cm;
 • lašišas (Salmo salar) 65 cm;
 • šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;
 • salačius (Aspius aspius) 55 cm;
 • vėgėles (Lota lota) 45 cm;
 • ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;
 • sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;
 • lydekas (Esox lucius) 45 cm;
 • kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;
 • marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;
 • šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;
 • meknes (Leuciscus idus) 30 cm;
 • lynus (Tinca tinca) 25 cm;
 • karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;
 • Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;
 • Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm;
 • plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;
 • siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm;

Google Plus
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}