Draudžiama gaudyti (įkelta 2021-01-01)

 1. šių rūšių žuvis:
  1. skersnukius (Chondrostoma nasus);
  2. vijūnus (Misgurnus fossilis);
  3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);
  4. mažąsias nėges (Lampetra planeri);
  5. nėgių vingilius;
  6. aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);
  7. sterles (Acipencer ruthenus);
  8. kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Saugomų gyvūnų sąrašas), įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;
 2. be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis ir vėžius:
  1. lašišas (Salmo salar);
  2. šlakius (Salmo trutta trutta);
  3. sykus (Coregonus lavaretus);
  4. upines nėges (Lampetra fluviatilis);
  5. plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus);
 3. mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):
  1. šamus (Silurus glanis) 75 cm;
  2. lašišas (Salmo salar) 65 cm;
  3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;
  4. salačius (Aspius aspius) 55 cm;
  5. vėgėles (Lota lota) 45 cm;
  6. ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;
  7. sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;
  8. lydekas (Esox lucius) 50 cm;
  9. kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;
  10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;
  11. šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;
  12. meknes (Leuciscus idus) 30 cm;
  13. lynus (Tinca tinca) 25 cm;
  14. karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;
  15. baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;
  16. marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm;
  17. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.
 4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:
  1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;
  2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;
  3. salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;
  4. kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;
  5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
  6. sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
  7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;
  8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;
  9. siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;
  10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose (išskyrus karšių žvejybą polderiuose);
  11. šamus (Silurus glanis) nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.