(7 priedas) VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE VYKDOMA ŽVEJYBA JŲ EKOLOGINEI BŪKLEI PAGERINTI, SĄRAŠAS IR ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE SĄLYGOS (įkelta 2019-07-26)

Šiame priede išvardintuose vandens telkiniuose leidžiama nemokamai žvejoti karpines žuvis (išskyrus Biržulio ež.). Vėžiai gaudomi laikantis Taisyklių reikalavimų. Visuose priede išvardintuose vandens telkiniuose plėšriųjų žuvų žvejyba leidžiama tik dirbtiniais masalais, naudojant 1 žvejybos įrankį. Draudžiama gaudyti mažesnes nei 65 cm ir didesnes nei 90 cm lydekas ir sterkus.

Eil. Nr. Vandens telkinio pavadinimas Savivaldybė Kodas Plotas, ha Pastabos
1 Alovė Alytaus 10030540 73,7  
2 Biržulis Telšių 30040060 114,2 Draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 dienos.
3 Ilgės Elektrėnų Kaišiadorių 10040880 154,2 Draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l dienos.
4 Ilmėdas Molėtų 12131528 79,0  
5 Kalvių Kaišiadorių 10030841 180,8  
6 Kiementas Molėtų 12232129 98,6  
7 Lūkstas Telšių 30030063 1000,9  
8 Mosėdžio I tv. Skuodo 20050100 75,5  
9 Neveiglas Alytaus 11040132 61,0  
10 Paršežeris Šilalės 30030062 193,4  
11 Riešė Vilniaus 12030111 85,2 Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius.
12 Širvys Vilniaus 12040470 85,1  
13 Švenčius Kaišiadorių 10031139 51,0  
14 Šventas Švenčionių 12140419 61,0 Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius.
15 Veisiejis Lazdijų 10040071 765,2 Niedaus ornitologinio draustinio teritorijoje draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l d.